रेडियो   टिभी

यस्तो आयो महाराजगंज नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम


मायादेवी अनलाइन, चन्द्रौटा ।
कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाको सातौँ नगर सभामा आव २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । नगरपालिकाका नगर प्रमुख अब्दुल कलामले नगरवासीको जीवन रक्षा र पालिकाको आर्थिक सामाजिक जिवनको सुरक्षाको लागि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिनुभएको छ ।

यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्दै नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने तर्फ उपलब्ध श्रोत, साधन जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्दै कार्य सम्पादन भैरहेको बताउनुुभयो । यस पालिकामा ५१ वटा क्वारेन्टाइनमा ३२०६ जनालाई ब्यवस्थापन गरिएको छ । असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई बिपन्न तथा गरिब झण्डै ३ हजार ६ सय घरपरिवारलाई राहत तथा सबैलाई स्वास्थ्य सरसफाईका सामग्रीहरु बितरण गरिएको निति तथा कार्याक्रममा उल्लेख छ ।

दिगो तथा आर्थिक बिकास

नगर प्रमुख कलामले कृषि उपज तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशिलताको प्रवर्धन गर्न, मल, बिउ, किटनाशक औषधीको उपलब्धता, उत्पादित बस्तुको भण्डारण तथा प्रशोधन र बजार ब्यवस्थामा सहजीकरण गर्न र सिचाई सुबिधा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरिने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

किसानको लागत मूल्य प्रप्तिको सुनिश्तताको लागि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न नितिगत तथा कार्यक्रमगत ब्यवस्था गरिनेछ । खाद्यन्न र दलहन खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषिमा विविधीकरण गरिने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ।यस नगरपालिकालाई दुग्ध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाई नगरवासीको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उन्नतजातका गाई तथा भैसीपालन व्यवसायलाई प्रवद्धन गर्दै पशुरोग उपचार तथा गोठ सुधारमा जोड दिइनेछ ।

दुग्ध व्यवसाय प्रवद्धन गर्न दुधडेरी स्थापन तथा सञ्चालनमा नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग र साझेदारी गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोछ । बिदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका ब्यक्तिहरुमा रहेका सिपको बिवरण समेत रोजगार सुचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरी त्यस्तो जनशक्तीलाई स्थानियतह भीत्र उपलब्ध हुने निर्माण सेवा, व्यवसाय उद्योग, कृषि, लगायतका क्षेत्रका रोगगारदातासंग समन्वय गरी रोजगारी प्रदान गर्न सहजीकरण गगरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोछ ।

सामाजिक बिकास

अस्पताल स्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य एकाईबाट प्रदान गरिने खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाहरु र उपचारत्मक सेवाको लागि आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरिने पेश गरिएको छ । समाबेशी बिकास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, लैगिंक हिसाको न्यूनीकरण, असहाय वर्गको संरक्षण, महिला बालवालिका, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र अति विपन्नहरुको संरक्षणको लागि लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । खोपसेवा, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण जस्ता जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित आधारभुत सेवा सुबिधालाई प्रभावकारी बनाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गर्न आवश्यक ब्यवस्था गरिनेछ ।

पूर्वाधार बिकास

आगामी आर्थिक बर्षको योजना तर्जुमाको क्रममा तत्कालिन अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना छनौट गरीनेछ । बहुवर्षे योजनाहरुलाई आगामी आ.ब. सम्ममा सम्पन्न गरिनेछ साथै हिलो किचड मुक्त गाउको अभियान अन्तरगत अधुरा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगरस्तरिय, वडास्तरिय र वस्तीस्तरका सडकको मापदण्ड तोकी लागु गरिने तथा नगर स्तरिय सडक गुरु योजना निर्माण गरिनेछ । नगरपालिका भित्र रिङरोड निर्माण कार्य अगाडी बढाईनेछ । सेखुवनिया तालको पानीलाई सिचाईको रुपमा उपयोग गर्न सिचाई योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । नगर क्षेत्र भित्र रहेका ताल पोखरीहरुको अभिलेखिकरण गरि मर्मत संभार र सुन्दरिकरण गरिनेछ । त्यस्ता ताल पोखरीहरुबाट किसानहरुलाई सिचाईको सुविधा उपलव्ध गराइने तथा सिंचाइको लागि प्रत्येक वार्डहरुमा वोरिगं, डिप बोरिङ जडान गरिनेछ ।

नगरपालिकाको सबै वडामा रहेका सुकुम्वासीहरुको तथ्यांक संकलन गरिबमुनावस्ती बिकास कार्यक्रमको अध्ययन गरी यस आर्थिक बर्षमा सस्तो मुल्यको नमुनाघर निर्माण गरिदिने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । महाराजगञ्ज खानेपानी आयोजना मर्मत गरी सञ्चालनको लागि खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । सरसफाई तथा फोहोर ब्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साईटको ब्यवस्था गरिनेछ मुख्य सडक तथा बजार क्षेत्रमा शौर्यबत्ती जडान कार्य शुरु गरिनेछ । नगर सौन्दर्यकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

बिपद् ब्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण कोभिड संक्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेका नागरिकहरुलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमम क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट ब्यवस्थापन गरिनेछ । कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रंको लागि क्षमता बिकास जनचेतना मुलक कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरिनेछ । एम्बुलेन्स, शव बहान, दमकल जस्ता सेवालाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने गरि तयारी हालतमा राख्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिनेछ । विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो विकास निति अवलम्वन गरिनेछ । हरियाली प्रवद्धन गर्ने तथा प्राकृतिक सुन्दरता कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ । नगरपालिका स्तारिय विपद प्रतिकार्य योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । विपद व्यपस्थापन कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिनेछ ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यलाय तथा बिषयगत शाखाका एकाईको सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रबिधि मैत्री बनाउन आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरिनेछ । जनतालाई छरितो र पारदर्शी तरिकाले सेवा सुबिधा उपलब्ध गराईनेछ । सेवा मैत्री संरचना तथा सेवाग्राही मैत्री व्यवहार मार्फत गुणस्तरिय सेवा प्रवाहलाई मुल मन्त्रका रुपमा अवलम्बन गरिनेछ ।

लेखा प्रणालीलाई अनलाईन मार्फत सञ्चालन गरिएको छ भने योजना प्रणालीलाइ सफ्टवेयरमा आधारित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको निर्देशन बमोजिमनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण बैकिंगं प्रणाली मार्फत गरिनेछ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नगरवासीलाई सुबिधा पुग्ने बिश्वाश गरिएको छ । न्यूजसेन्टरनेपालबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस